Ticketvoorwaarden

close menu

Ticketverkoop:

 • De tickets worden standaard als e-tickets verzonden naar het emailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier, tenzij de klant opteert voor verzending per post waarvoor een verzendingskost in rekening zal gebracht worden.
 • Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets:

Het e-ticket is uw enige toegangskaart voor het evenement en uitsluitend geldig op de dag en op het uur voor de voorstelling die op het ticket vermeld staat. De afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het ticket tot gevolg hebben.

Om controle op onrechtmatig gebruik mogelijk te maken is het ticket voorzien van een unieke barcode/QR code die aan de ingang gescand zal worden. Elke barcode komt overeen met een enkel ticket. Dit ticket kan maar een keer worden gescand op de datum en op het uur die erop vermeld staan. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. De houder van gekopieerde tickets zal de toegang worden geweigerd. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Ingeval van verlies of diefstal zal het ticket niet worden terugbetaald, noch omgeruild. Ongebruikte tickets worden evenmin terugbetaald of omgeruild.

Een gekocht ticket wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald.

 • Bij het in ontvangst nemen van het ticket ziet de klant af van iedere schade-eis, om welke reden ook, tegenover de directie van de zaal, de organisatoren en elke andere derde, betrokken bij de inrichting of organisatie van het evenement.
 • De tickets kunnen niet worden doorverkocht aan derden noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.
 • Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:
  • de regelmatige doorverkoop van tickets
  • de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
  • de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
  • de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs
  • de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest
  • de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop
 • Kortingscodes die aangeboden worden voor een bepaald ticket in het kader van een bepaald event zijn enkel geldig voor dat ticket en dat event, ook indien dit niet uitdrukkelijk in de actievoorwaarden van de aanbieder vermeld staat.  Misbruik leidt tot annulatie van de verkoopsovereenkomst en de intrekking van de kortingscode.

Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden.