Cyclo Science Conference 2020

close menu
21/03/2020 12:00 - 19:00 Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen

Beste wielerliefhebber,

 

Even een update rond Chasing Cancellara Flanders en de Cyclo Science Conference .

 

De lokale organisatie en deze uit Zwitserland hebben beslist om het weekend volledig te verplaatsen naar 2022, meer bepaald 19 en 20 maart 2022.

Ondertussen al goedgekeurd door Cycling Vlaanderen.

Het najaar ware misschien mogelijk geweest, maar vermoedelijk zal iedereen events neer die periode verzetten en wordt het een gevecht voor een goede plaats op de kalender.

 

Het weekend van 19 en 20 maart 2022 is dat van Milaan San Remo.

Hierdoor kunnen we het hele oorspronkelijke idee kopiëren naar die datum . Zowel de VIP meetings, het congres, de Kids on Wheels als de toertocht

We onderhandelen met enkele partners om het concept zo mogelijk een extra dimensie te geven.

Zodra dit duidelijk wordt geven we graag een extra update.

 

We hopen dat u nog steeds enthousiast bent voor dit unieke gegeven en uw engagement wil verlengen en verleggen naar maart 2022.

Wijzelf en Fabian Cancellara zien er alvast naar uit.

 

Wie een ticket voor het congres kocht en dit wil gebruiken in 2022, hoeft niets te doen, het blijft geldig. Wie het terugbetaald wil zien, kan dat via deze weg.

Wie een ticket had voor de toertocht dient zich te richten naar de officiële site van Chasing Cancellara die vanuit Zwitserland wordt beheerd. https://www.chasingcancellara.com/flanders

 

Groeten ,

A Punto team

Chasing Cancellara

Dienst orthopedie Ronse.

vrijdag 20 maart

ToWalkAgain

Demonstratie exo-skelet ‘To Walk Again’ met Marc Herremans op de dienst Fysiotherapie AZ Glorieux

zaterdag 21 maart 9u30

kidzonwheelz

Kidz On Wheelz met Fabian Cancellara en minister Ben Weyts

zaterdag 21 maart 12u

A5 Flyer voorkant

Cyclo Science Conference – All you need to know about cycling

zondag 22 maart 8u30

A5 Flyer voorkant

Chasing Cancellara – De wedstrijd

21 MAART, 2020 12u-19u

Hotond Sporthotel 

Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen

wetenschappelijk congres

ook voor de niet-professionals

programma : zie lager

logo_orthopedie

De dienst orthopedie van het plaatselijke ziekenhuis heeft een traditie in het organiseren van wetenschappelijke congressen in de marge van de Ronde Van Vlaanderen.

Op zaterdag 21/03/2020 gaat in de namiddag een grote conferentie door die zal inspelen op de huidige tendensen in de sportwereld in ruime zin gericht naar zowel de professionele zorgverlener als naar de sporter.

Ook niet professionele sporters gaan zich steeds meer interesseren voor de wetenschappelijke aspecten die verbonden zijn aan het sporten op zich maar ook aan het menselijk lichaam en de fysiologie. Kijk maar naar TV programma’s allerhande en kanalen zoals National Geographic.

De conferentie, die gestoeld is op het model van de wetenschappelijke conferenties voor de professionele zorgverlener,  is een buitenbeentje : het is de bedoeling op een echt wetenschappelijke manier een aantal zaken die met fietsen verbonden zijn te analyseren en de sporter in kwestie een antwoord te kunnen bieden naar wat nu wetenschappelijk echt als relevant kan worden beschouwd en wat nog niet bewezen of weerlegd is… of wat in de sfeer van kwakzalverij hoort.

ketones

Onderwerpen die heel zeker op het programma zullen staan zijn de veel besproken ketonen die worden aangehaald als zijnde de superbrandstof voor de duursporter.

Klopt dit? Zijn de huidige studies voldoende onderbouwd of is dit het verhaal van een wondermiddel dat achteraf zijn beloftes niet blijkt in te lossen …

Professor Kieran Clarke van Oxford, die wordt beschouwd als de uitvindster van deze esters, heeft reeds bevestigd dat ze haar bevindingen zelf met ons komt delen.

programma

Maar ook zaken die meer mechanisch van aard zijn, zoals de positie op de fiets, het al of niet nuttig zijn van steunzolen zullen aan bod komen.

Is massage in de sport onmisbaar? En wat is de waarde van osteopathie? Zijn heup- en knieprotheses nog een beletsel om aan sport te doen? En waar moeten die mensen rekening mee houden?

We gaan ons zeker ook verdiepen in de wereld van de topsporter met een handicap.

In welke mate zijn techniek en wetenschap nuttig voor deze mensen?

We sluiten de conferentie af met een ronde tafel of een fauteuilgesprek met een aantal topsporters om te zien in welke mate voor hen de wetenschap belangrijk was in het behalen van hun topprestaties.

registreer hier

10 euro (toegang tot het congres, koffie break, ronde tafel en netwerk drink na het congres inbegrepen)
Accreditatie is voorzien

tickets tijdelijk niet beschikbaar

Praktisch

De parkeermogelijkheden aan het Hotondhotel zijn beperkt !

Er is een ruime PARKING voorzien op de site van AZ Glorieux, Glorieuxlaan 55 te Ronse.  Van daaruit wordt u per gratis shuttle naar het congres in het Hotondhotel gebracht.

Cursus Cyclo Science Conference 2020 (ID nummer: 384759) – Deze cursus is geaccrediteerd door : Pro-Q-Kine, Kwaliteitsbevordering voor Kinesitherapeuten

Accreditatie voor artsen is eveneens voorzien.

friday march 20th

ToWalkAgain

Demonstration exo-skelet ‘To Walk Again’ with Marc Herremans at ‘dienst Fysiotherapie AZ Glorieux’

saturday march 21st 9h30

kidzonwheelz

Kidz On Wheelz with Fabian Cancellara and minister Ben Weyts

saturday march 21st 12h00

A5 Flyer voorkant

Cyclo Science Conference – All you need to know about cycling

sunday march 22nd 8h30

A5 Flyer voorkant

Chasing Cancellara – The race

MARCH 21st, 2020 12h-19h

Hotond Sporthotel

Zandstraat 4, 9690 Kluisbergen

scientific conference

also for non-professionals

programme : see below

logo_orthopedie

The orthopaedic section of the local hospital has a tradition in organizing scientific congresses concerning “De Ronde van Vlaanderen”.

A big conference will take place on Saturday 21/03/2020 in the afternoon which will respond to the daily trends in the sports industry. This conference is directed both to professional healthcare providers as to athletes in general.

More and more, we see non-professional athletes being interested in the scientific aspects linked with sports itself but also linked with the human body and the physiology. Just look at for instance all the different TV programmes and channels such as National Geographic.

This conference, which is based on the model of scientific conferences for professional healthcare providers, is without a doubt remarkable. The aim is to analyse a few things connected to cycling in a truly scientifically manner. Furthermore, we also aim to provide athletes with an answer to whether something is really relevant, scientifically speaking, or if we are dealing with quackery.

ketones

A theme that definitely will be discussed in the conference is the famous ketones, also known as super fuel for endurance athletes.

However, is this true? Are the studies sufficiently substantiated or is this the case of panacea that afterwards does not fulfil its goals?

Professor Kieran Clarke from Oxford, who is considered as the inventor of these esters, has already confirmed that she will join us in this conference in order to inform us about her findings.

programme

But, also more mechanic cases, such as the required position on a bike, whether or not the use of arch supports is useful, etc. will be discussed in the conference.

Are massages obligatory in sports? What is the value of osteopathy? Are hip and knee protheses a setback when someone wants to exercise? And what do those people have to keep in mind when actually practising sports?

On top of that, we will also elaborate on the world of top athletes with a handicap. To what extent are science and technology useful for them?

Finally, we end the conference with a round-table where a few top athletes will be present to discuss how science helped them perform and reach their goals in their career.

register here

10 euro (access congress, coffee break, round table and network drink after the congress included)
Accreditation will be provided

tickets temporarily unavailable

Practical information

Parking space at the Hotondhotel is limited !

A large PARKING space is provided at the AZ Glorieux Site, Glorieuxlaan 55, Ronse.  A free shuttle will bring you to the congres at the Hotondhotel.

laat een bericht achter

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

contacteer ons