Prothesenwandeling 2021

close menu
04/09/2021 13:00 - 18:00 ‘t Scheldeschuurke, Abdijstraat 2, 8583 Bossuit - Avelgem

04 SEPTEMBER, 2021
‘t Scheldeschuurke

Abdijstraat 2, 8583 Bossuit – Avelgem

Het coronajaar 2020 was voor ons allen een beproeving. Hopelijk is het jaar voor u en uw naasten zonder noemenswaardige problemen verlopen. De klassieke prothesenwandeling konden we vorig jaar niet organiseren…
We hopen dat u op eigen initiatief wel veel heeft gewandeld en gefietst, maar blijven het daarenboven belangrijk vinden om één keer per jaar echt samen te wandelen. Zo kunnen we het resultaat van onze ingrepen nog beter beoordelen.
Dit jaar kiezen we weer voor een echte ‘coronaproof‛ wandeling rond het kasteel en de kunstkerk van Bossuit.
Op 4 september 2021 starten we vanaf 13h aan het restaurant ‘t Scheldeschuurke, Abdijstraat 2, Bossuit – Avelgem.
Het ideale moment om iedereen te laten zien dat een knie – of heupprothese niet het einde hoeft te betekenen van een dynamisch leven. De locatie ziet er alvast weer veelbelovend uit!
U kan dit jaar ook weer terecht bij de aanwezige artsen voor enkele wetenschappelijke weetjes of uw eigen vragen en opmerkingen.
Een nieuwigheid is dat u de wandelingen via de website op uw smartphone kan downloaden (.gpx file).
En we voorzien een echte wandelstempel voor de fervente wandelaars onder u.
De wandelingen zijn ongeveer 4 – 8 en 12 km lang.
Graag hieronder inschrijven. Zo kunnen we je indelen in ‘coronaproof startblokken‛.
Bij problemen of vragen mag je ook mailen naar lode@apunto-events.be of bellen naar ons secretariaat op 055/233721.
Na de wandeling is er zoals altijd een stuk taart en een drankje voorzien.
We eindigen rond 18 uur. Ook uw partner is welkom.
Schrijf snel in, want mogelijk worden de inschrijvingen beperkt door de op dat ogenblik geldende coronamaatregelen !
Bewegen is gezond !
Tot dan !
Volg ons ook op Instagram : orthopedie_ronse

L’ année covid-19, 2020 a été une épreuve pour nous tous. Nous espérons de tout coeur que cette année s’est déroulée sans problèmes majeurs pour vous et vos proches. Nous n’avons pas pu organiser ‘la randonnée des prothèses‛ l‛année dernière comme nous en avions l‛habitude de le faire …
Nous espérons que vous avez fait beaucoup de marche et de vélo de votre propre initiative, mais nous pensons toujours qu’il est important de marcher vraiment ensemble une fois par an. De cette façon, nous pouvons encore mieux évaluer les résultats de nos interventions.façon, nous pouvons encore mieux évaluer les résultats de nos interventions.
Cette année-ci, nous optons pour une véritable randonnée en mode “coronaproof”, autour du château et de l’église artistique de Bossuit.
Le 4 septembre 2021, nous commencerons la randonnée à 13h au restaurant ‘t Scheldeschuurke, Abdijstraat 2, Bossuit – Avelgem.
C‛est le moment idéal pour montrer à tous qu’une prothèse de genou ou de hanche ne doit pas nécessairement signifier la fin d’une vie dynamique. L’endroit de balade semble à nouveau très prometteur !
Cette année vous pourrez à nouveau faire part de vos commentaires aux médecins présents où échanger avec eux sur des informations scientifiques et bien évidemment leurs poser toutes vos questions.
Une nouveauté est que vous pouvez télécharger les randonnées via le site web sur votre téléphone portable (fichier .gpx). De plus nous prévoyons un véritable cachet de la randonnée pour les passionnés de la marche parmi vous.
Veuillez-vous inscrire ci-dessous.  De cette manière nous pouvons vous classer dans les catégories “coronaproof “.
En cas de problèmes ou de questions, vous pouvez également contacter lode@apunto-events.be ou appeler notre secrétariat au 055/233721.
Après la randonnée, comme toujours, il y aura une part de gâteau et une boisson.
Nous prévoyons la fin vers 18 heures. Votre partenaire est également le/la bienvenu(e).
Inscrivez-vous rapidement, car les inscriptions pourraient être limitées en raison des mesures du covid-19 en vigueur à ce moment-là.
Bouger fait vivre ! A bientôt !
Suivez-nous sur Instagram : orthopedie_ronse

schrijf je hier in / s’inscrire ici

small 4 km

 

vanaf / à partir de 15h30

 

medium 8 km

 

vanaf / à partir de 14h00

 

large 12 km

 

vanaf / à partir de 13h30

 

.gpx files / fichiers .gpx